Vánoční besídka v Diakonii
20. prosinec 2017

Adventní čas vrcholí a k němu patří vánoční písně a setkávání se s přáteli. Jedno takové vánoční posezení navštívili naši žáci s pásmem koled a básniček. Svým vystoupením potěšili seniory, kteří navštěvují stacionář Diakonie. Společně s námi se této akce zúčastnila i místostarostka PaeDr. Yvona Wojaczková. Na závěr děti popřály všem krásné Vánoce a těší se na další spolupráci s Diakonií.

Velké poděkování patří žákům i učitelkám, které se podílely na nacvičení hezkého vystoupení.

Mgr. Monika Záslavová