Talenty pro firmy „T-PROFI“
27. únor 2018

V úterý dne 13. února 2018 se žáci 5. tříd zúčastnili krajského kola odborné a metodické soutěže Talenty pro firmy „T-PROFI“ na SPŠ v Otrokovicích ve zdejším Experimentáriu. Cílem soutěže byla podpora zavádění polytechnické výuky v rámci odborného vzdělávání na ZŠ a rozvoj kreativního myšlení žáků i studentů, posilování prestiže technických profesí mezi širokou laickou i odbornou veřejností a propagace existující spolupráce zaměstnavatelů se středními a základními školami.

Soutěže se zúčastnilo šest vícegenerační týmů sestavených z žáků základních a středních škol, které za přítomnosti odborníka z firmy a pedagogických pracovníků společně plnily zadané úkoly s využitím polytechnické stavebnice Merkur. Zadaným úkolem bylo sestavit dopravní linku v časovém limitu 3 hodin.

Naši školu reprezentovali: Rožnovják Vojta (5. A), Kunc Jakub (5. B), Mikulenka Jonáš (5. C). ZŠ Křižná spolupracovala se SPŠS Vsetín a společností Austin Detonator s.r.o. Spolupráce v našem týmu byla velmi dobrá, a tak se stihlo sestavit a zprovoznit dopravní linku v časovém limitu. Čekání na celkové vyhodnocení soutěže bylo vyplněno fyzikálními pokusy Otrokovické ZŠ. Vyhlášení výsledků bylo velmi napínavé a nečekané, protože jsme obsadili 1. místo těsně o pár bodů.

Tímto vynikajícím výsledkem děkujeme našim mladým technikům k postupu na celorepublikové finále, které se bude konat v hlavním městě.

Reportáž z průběhu soutěže:

https://www.youtube.com/embed/0-fP7lCw6ew

Mgr. Petr Podzemný