Vystoupení žáků pro Svaz postižených civilizačními chorobami
19. březen 2018

Žáci ZŠ Křižná ve Valašském Meziříčí si připravili pěvecké vystoupení na zahájení výroční členské schůze SPCCH (Svaz postižených civilizačními chorobami), která se konala 14. 3. 2018 v Klubu seniorů.

Kristina Anna Gřešáková, Jolana Klabníková, Radka Vybíralová, Václav Burian a Jiří Dvořák zazpívali známé písně Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Jiří Dvořák doprovázel zpěv hrou na kytaru a v závěru vystoupení zahrál Bachovu skladbu Preludium d-moll.

Škola i její žáci podporují upevňování mezigeneračních vztahů. Jsme rádi, že jsme mohli svým vystoupením zpříjemnit průběh výroční členské schůze.

Mgr. Věra Kolečková