Basketbal
21. březen 2018

Ve čtvrtek 15. března proběhlo okrskové kolo děvčat v basketbale. Naše družstvo vybojovalo 1. místo a postoupilo do okresního kola, které se konalo v úterý 20. 3. v naší škole.

Soutěže se zúčastnilo celkem pět škol a přes výškový a věkový handicap se našim děvčatům podařilo vybojovat krásné 2. místo. Děvčata jsou velkým příslibem i pro příští rok. Všem děkuji za reprezentaci školy.

Poděkování patří také rozhodčím - p. Rešetkovi a p. Bazalkovi za zdárné ukočírování litého herního boje děvčat.

Mgr. Jana Bizoňová