Krásenský zvoneček
12. duben 2018

Dne 5. a 6. dubna 2018 se uskutečnil již 27. ročník recitační soutěže Krásenský zvoneček.

Soutěž je rozdělena do těchto kategorií:

1. kategorie - žáci 3. a 4. tříd ZŠ

2. kategorie - žáci 5. a 6. tříd ZŠ

3. kategorie - žáci 7. - 9. tříd ZŠ, víceletého gymnázia

4. kategorie - studenti středních škol

Eliška Příleská ze třídy 4.C získala 1. místo za recitaci v 1. kategorii.

Dorota Příleská ze třídy 8.A se umístila na 3. místě ve 3. kategorii.

Soutěže se zúčastnila také Ema Dřevojánková ze 3. třídy a Daniel Chvostek ze 6. třídy.

Všem soutěžícím děkujeme za zájem o literaturu a umělecký přednes, za úspěšnou reprezentaci naší školy.

Mgr. Věra Kolečková