Vyhlášení ředitelského volna
13. duben 2018

Ve smyslu § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

vyhlašuji na pondělí 30. 4. 2018 1 den ředitelského volna

z organizačních a technických důvodů.

V případě zájmu bude školní družina v provozu od 7:00 do 15:00 hodin. Školní jídelna (zařízení školního stravování) nemůže poskytovat v době ředitelského volna školní stravování. Ve dnech ředitelského volna se mohou žáci stravovat v zařízení školního stravování za plnou úhradu nákladů.

PhDr. Milena Medková

ředitelka