Dětské slyšení 2018
27. duben 2018

Dne 23. dubna navštívil náš školní parlament tradiční Dětské slyšení, které bylo zaměřeno na třídění odpadů. Na dotazy žáků odpovídali zastupitelé města v čele s panem starostou Robinem Stržínkem. V několika dotazech byla popsána smogová a dopravní situace ve městě, využití nádob na třídění odpadu a rekonstrukce některých míst.

Naši žáci se mimo jiné ptali na zeleň při plánované rekonstrukci náměstí, na rozšíření zimního stadionu a na možnost umístění památníku obětem I. světové války. Dověděli se, že nejdříve bude postavena sportovní hala a náměstí přijde na řadu poté. Se zelení se samozřejmě počítá, ale zastupitelé mají před sebou ještě několik důležitých rozhodnutí. Co se týče památníku, zatím je naplánováno odhalení památníku obětem II. světové války.

Dotazů zaznělo opravdu mnoho a tímto děkujeme našim parlamenťákům za připravená témata k diskuzi a informování svých vrstevníků ve třídách.

Mgr. Monika Záslavová