Talenty pro firmy „T-PROFI“¨ - republikové finále
10. květen 2018

Ve čtvrtek dne 19. dubna 2018 se žáci 5. tříd zúčastnili finále 3. ročníku celorepublikové odborné metodické soutěže Talenty pro firmy „T-PROFI“ 2018 v hotelu Aquapalace Praha. Cílem soutěže byla podpora zavádění polytechnické výuky v rámci odborného vzdělávání na ZŠ a rozvoj kreativního myšlení žáků i studentů, posilování prestiže technických profesí mezi širokou laickou i odbornou veřejností a propagace existující spolupráce zaměstnavatelů se středními a základními školami.

Soutěžní družstva se sjela ze všech 14 krajů České republiky. Družstva byla sestavena stejně jako na krajském kole z vícegeneračních týmů sestavených z žáků základních a středních škol, která za přítomnosti odborníka z firmy a pedagogických pracovníků společně plnila zadané úkoly s využitím polytechnické stavebnice Merkur. Zadaným úkolem bylo sestavit lanovku v časovém limitu 2,5 hodiny a následně třikrát nastavených 10 minut. Obsah soutěže byl rozdělen na tři vzájemně se prolínající části:

1. Montáž zařízení podle obrazového návodu.

2. Vypracování teoretických, matematicko-fyzikálních úkolů, které budou souviset s montovanou konstrukcí. Úkoly budou vycházet z učiva podle RVP pro 1. a 2. stupeň základní školy.

3. Vytvoření jednoduchého programu v rámci blokového editoru a jeho aplikace pomocí micro:bitu, který bude ovládat smontované zařízení. Micro:bit bude ovládat stejnosměrný, nebo krokový motor.

Naši školu reprezentovali: Rožnovják Vojta (5. A), Kunc Jakub (5. B), Mikulenka Jonáš (5. C). ZŠ Křižná spolupracovala se SPŠS Vsetín a společností Austin Detonator s.r.o. Spolupráce v našem týmu byla na vysoké úrovni. Čekání na celkové vyhodnocení soutěže bylo zpříjemněno dobrým jídlem, odbornými přednáškami a mohli jsme si vyzkoušet virtuální realitu i herní konzole.

Velká část družstev byla v odbornosti a technické zdatnosti vyrovnaná. Naše družstvo obsadilo kulaté 10. místo a tím jsme splnili jeden z našich cílů a dostali jsme se do první desítky. Našim chlapcům děkujeme za dobrou reprezentaci naší školy v republikovém finále.

Mgr. Petr Podzemný