Bylinky jinak, výroba mýdla a podzimní hrátky ve ŠD