Vážení rodiče,
Vítáme Vás i Vaše děti v naší školní družině. Kolektiv p. vychovatelek si pro Vaše děti připravily na tento školní rok bohatý a zajímavý program. Doufáme, že se jim u nás bude líbit. Na těchto stránkách máte možnost sledovat průběžně aktualizované informace a vzkazy školní družiny. Za kolektiv vychovatelek se těší na spolupráci s Vámi

Michaela Zgabajová
vedoucí vychovatelka

Informace pro rodiče

1. Provoz ŠD

Ráno jsou v provozu 2 oddělení ŠD v hlavním pavilonu ZŠ
oddělení ŠD č. 3 - provoz začíná od 6.00 hod. /v přízemí /
oddělení ŠD č. 1 - provoz začíná od 6.30 hod /v 1.patře /

V 7.40 hod. jsou žáci p. vychovatelkou odvedeni do školy.

Provoz školní družiny jednotlivých oddělení začíná po skončení výuky žáků a trvá do 15.00 hodin. V 15. hodin se všechny děti, které nejdou domů, shromáždí do oddělení ŠD v hlavním pavilonu v 1. patře /odd. č. 1,2/. Provoz ŠD v odd. č. 1 trvá do 17.00 hodin. Provoz ŠD v odd. č. 2 trvá do 16.00 hodin, poté jsou děti předány do odd. ŠD č. 1.

Žáci, kteří jsou zapsáni do některého zájmového útvaru ŠD, odcházejí s p. vychovatelkou do kroužku. Kroužky jsou od 15.00 do 17.00 hodin dle rozpisu na nástěnce.

2. Vyzvedávání dětí

Každé dítě obdrží zápisní lístek do ŠD, který odevzdá pečlivě vyplněný z obou stran - zvláště důležité je uvést odchody dítěte ze ŠD – zda dítě budou vyzvedávat rodiče, sourozenci popř. jiní příbuzní, nebo bude odcházet samo a v kolik hodin.

Pokud budete vyžadovat odchod jinak, než je uvedeno na zápisním lístku, je nutná písemná omluvenka s uvedeným datem a podpisem zákonného zástupce.

Z bezpečnostních důvodů nemůžeme uvolňovat žáky na telefonické zavolání.

Stává se nám také, že dítěti zavolá rodič, že ho čeká v autě před školou – aby se obléklo a šlo na parkoviště apod. nelze tímto způsobem vyzvedávat dítě, pokud nemá určený samostatný odchod ze ŠD. Určená osoba si musí dítě vyzvednout ve třídě ŠD. Prosím vás o dodržování těchto opatření.

Je vhodné si zapamatovat číslo oddělení ŠD ,které vaše dítě navštěvuje a také příjmení jeho vychovatelky. Předchází se tím zmatkům při vyzvedávání vašeho dítěte např. jiným příbuzným.

3. Platba ŠD

Platba i ve školní družině bude probíhat 2x ročně:
období září – prosinec
období leden – červen - žák obdrží výzvu k zaplacení

Měsíční platba za jedno dítě je 150,- kč,za dvě děti 250,- kč, za tři děti 350,- kč. Pro bezhotovostní platbu ŠD je potřeba zadat u Vašeho bankovního ústavu příkaz k úhradě ve prospěch účtu: 177 751 73 29 / 0800 var. symbol – rodné číslo dítěte a do zprávy pro příjemce uvést jméno a příjmení dítěte a třídu . Úhradu proveďte do 31.10. a poté do 28.2. Platbu v hotovosti můžete uhradit na pokladně a nebo na sekretariátě školy. Je možné také platbu uhradit na celý školní rok.

4. Obědy

Přihlašování a odhlašování obědů si rodiče zařizují sami u vedoucí školní jídelny p. Křížanové.

5. Školní deníček

Školní deníček žáka bude využíván i k informacím a potřebným vzkazům pro rodiče ohledně družiny. Také písemné omluvenky pro vychovatelku piště do školního deníčku. Pokud si dítě vyzvedáváte ihned po vyučování , informujte prosím vychovatelku, že dítě nebude v ŠD /popř. nechejte vzkaz u p. učitelky/.

6. Oblečení do ŠD

Vzhledem k tomu, že děti za příznivého počasí budou chodit se ŠD ven na hřiště, je vhodné dítě vybavit starším oblečením určeným hlavně k pobytu venku. Děti si mohou toto oblečení nechávat pověšené v šatně v igelitové tašce. Doporučujeme vše řádně podepsat nebo označit.

7. Nedávejte dětem do ŠD drahé věci a hračky. Za případné ztráty neručíme.

 

8. Telefonní čísla

Telefonní čísla na školu: 571 622 546 , 702 008 840
Školní jídelna: 571 622 442

9. Sponzorství

Rádi přijmeme do ŠD jakoukoliv materiální pomoc či sponzorský dar.

Provoz ŠD

Provoz umístění
Ranní družina 6:00 – 7:50 hod v přízemí hlavního pavilonu odd. č. 3
6:30 – 7:50 hod v 1. patře hlavního pavilonu odd. č. 1
Odpolední družina 11:30 – 15:00 hod v jednotlivých odděleních ŠD
15:00 – 17:00 hod v 1. patře hlavního pavilonu odd. č. 1
15:00 – 16:00 hod v 1. patře hlavního pavilonu odd. č. 2
Kroužky ŠD 15:00 – 17:00 hod v určených místnostech školy

Rozdělení vychovatelek a oddělení ŠD

Oddělení Vychovatelka Umístění Patro Třídy
I. Jiřina Tichánková hlavní pavilon 1. 2.B + 3.C
II. Michaela Zgabajová hlavní pavilon 1. 1.B + 4.A + 4.C
III. Kateřina Houžvová hlavní pavilon přízemí 1.C + 3.C
IV. Jana Bubníková 1. pavilon přízemí 2.A + 3.B
V. Lenka Hořanská 1. pavilon 1. 1.A + 3.B
VI. Mgr. Gerda Sobotková 2. pavilon přízemí 3.A + 3.D
VII. Mgr. Radka Marjaková 2. pavilon přízemí 2.C + 3.D

Závazné přihlášky dětí do ŠD odevzdejte nejpozději do termínu 7. 9. 2017!

Děti z 3.B, 3.C, 3.D budou rozděleny do více oddělení ŠD.
Konečné rozdělení dětí 3. ročníků do jednotlivých oddělení ŠD proběhne 11. 9. 2017.

V pondělí 4. 9. 2017 se děti 3. ročníků budou hlásit v těchto odděleních ŠD:

3.B – v oddělení ŠD č. 5 / p. vych. Hořanská/
3.C – v oddělení ŠD č. 3 / p. vych. Houžvová/
3.D – v oddělení ŠD č. 6 / p. vych. Mgr. Marjaková

Platí pouze pro děti, které v tomto školním roce budou přihlášeny do ŠD.

Nabídka kroužků ŠD ve školním roce 2017/2018

Den Čas Kroužek Vychovatelka
Pondělí 11.35 – 12.25 hod. Dramatický p. Tichánková
15.00 – 17.00 hod. Florbal p. Hořanská
15.00 – 17.00 hod. Keramika p. Houžvová
15.00 – 17.00 hod. Keramika p. Bubníková
Úterý 15:00 - 17:00 hod Atletika p. Hořanská
15:00 - 17:00 hod Netradiční VV techniky p. Marjaková
Čtvrtek 15:00 - 16:00 hod Gymnastika p. Hořanská
16:00 - 17:00 hod Gymnastika p. Hořanská


Upozornění

Přihlášky do zájmových kroužků ŠD si osobně vyzvedněte co nejdříve u p.vychovatelek jednotlivých kroužků. Vyplněné je odevzdejte nejpozději do 7. 9. 2017. Kapacita kroužků je omezena počtem žáků. U keramického a výtvarného kroužku platba 200,-kč pololetně - kontaktujte vedoucí kroužku.

Od 11. 9. 2017 je zahájena činnost zájmových kroužků ve ŠD. Bližší informace u vedoucích kroužků.

Michaela Zgabajová
vedoucí vychovatelka

PLÁN ŠD NA MĚSÍC ČERVEN 2018

 • návštěva dopravního hřiště
 • 12. 6. 2018 odd. č. 7 - 13.00 – 15. 00 hod. – p. vych. Petřeková
 • 15. 6. 2018 odd. č. 2 - 13.00 – 15. 00 hod. – p. vych. Zgabajová
 • 22. 6. 2018 odd. č. 1 - 13.00 – 15. 00 hod. – p. vych. Tichánková
 • „Námořnický den“ ve ŠD – dle jednotlivých oddělení ŠD
 • návštěva ZOO koutku, psího útulku – dle jednotlivých oddělení ŠD
 • 4. 6. 2018 Zahradní slavnost
 • 6. 6. 2018 odd. č. 2 – 13:30 - 15:00 hod. – LP „Dobrý sluha, špatný pán“
 • rozloučení se školním rokem 2017/18
 • poučení žáků o bezpečnosti o letních prázdninách

Vypracovala Michaela Zgabajová
vedoucí vychovatelka ŠD

Ve Valašském Meziříčí 31.5.2018

Plán akcí ŠD na školní rok 2017 / 2018

 1. zahájení školního roku, přivítání prvňáčků ve ŠD
 2. poučení dětí o bezpečném chování ve škole, ve ŠD , při akcích mimo školu
 3. „Jsme jedna rodina- školní družina“ – sebepoznávací hry
 4. sportování na hřišti – míčové hry, soutěže
 5. lektorský program v zámku Kinských
 6. návštěva dopravního hřiště
 1. sběr kaštanů
 2. návštěva filmového představení „Angry Birds ve filmu“
 3. pouštění draků
 4. sportování na hřišti
 5. návštěva dopravního hřiště
 1. četba pohádek a dětských příběhů
 2. návštěva knihovny
 3. předvánoční tvoření s dětmi
 4. příprava a nácvik na Vánoční akademii
 5. lektorský program v zámku Kinských
 1. tvoření vánočních výrobků na Vánoční akademii
 2. pečení perníčků v jídelně
 3. beseda na téma „Vánoce doma a ve světě“
 4. vánoční výzdoba oddělení ŠD, chodby školy
 1. „Barevný den ve ŠD“
 2. filmové představení v kině Svět „Tajný život mazlíčků“
 3. recyklované tvoření ve ŠD
 4. hrátky se sněhem
 1. beseda na téma „Zdraví a výživa“
 2. výroba zdravých pokrmů ve cvičné kuchyňce
 3. lektorský program v zámku Kinských
 4. karneval ve ŠD
 1. filmové představení v kině Svět „Kubo a kouzelný meč“
 2. beseda o knize, čtení z oblíbených knížek
 3. návštěva knihovny
 4. beseda na téma :“Velikonoční zvyky a tradice“
 5. předvelikonoční tvoření s dětmi
 1. filmové představení v kině Svět „Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa“
 2. tvoření výzdoby a výrobků k zápisu dětí do 1. ročníku
 3. beseda na téma „Základy 1. pomoci“
 4. návštěva dopravního hřiště
 5. sportujeme na školním hřišti
 1. návštěva dopravního hřiště
 2. lektorský program v zámku Kinských
 3. beseda „Den matek“ - výroba přáníček pro maminky
 4. sportujeme na šk. hřišti
 5. škola v přírodě
 1. návštěva dopravního hřiště
 2. „Námořnický den“ ve ŠD
 3. návštěva ZOO koutku, psího útulku
 4. Zahradní slavnost
 5. rozloučení se školním rokem 2017/18
 6. poučení žáků o bezpečnosti o letních prázdninách

Zpracovala Zgabajová Michaela
vedoucí vychovatelka ŠD

Ve Valašském Meziříčí dne 1.9.2017