Výchovný poradce pro 1. a 2. stupeň

Mgr. Salamonová Hana

Úřední hodiny

 Po:  09:00 - 11:30
        Út:   12:30 - 13:30
        Čt:   07:55 - 08:40
nebo individuálně dle domluvy

Oblasti činnosti

  1. Kariérové poradenství
  2. Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  3. Péče o žáky s neprospěchem a žáky nadané
  4. Řešení problémů spojených se školní docházkou
  5. Řešení problémových situací ve škole