Vedení základní školy

PhDr. Milena Medková, ředitelka školy Mgr. Ilona Hanzlová, zástupce ředitele pro I. stupeň Mgr. David Kubas, zástupce ředitele pro II. stupeň
Zaměstnanci

Ke komunikaci s vyučujícími můžete využít školní email tvaru prijmeni@zskrizna.cz .

1. stupeň

Vyučující Třídnictví, pavilon
Mgr. Olga Jurečková TU 1. A; 1. pavilon nahoře
Mgr. Magda Valachová TU 1. B; 5. pavilon nahoře
Jaroslava Kubasová TU 1.C; 5. pavilon dole
Mgr. Pavlína Šímová TU 2. A; 1. pavilon dole
Mgr. Ada Hrabovská TU 2. B; 5. pavilon dole
Mgr. Eva Libosvárová TU 2. C; 5. pavilon dole
Mgr. Kristýna Karolová TU 3. A; 2. pavilon dole
Mgr. Simona Kopecká TU 3. B; 1. pavilon nahoře
Mgr. Helena Pastorková TU 3. C; 1. pavilon nahoře
Mgr. Dagmar Beránková TU 3. D; 1. pavilon nahoře
Mgr. Šárka Hudková TU 4. A; 1. pavilon dole
Mgr. Šárka Ulrychová TU 4. B; 2. pavilon nahoře
Mgr. Svatava Fojtíková TU 4. C; 5. pavilon nahoře
Mgr. Monika Hylsová TU 5. A; 2. pavilon dole
Mgr. Dagmar Svozilová TU 5. B; 2. pavilon dole
Mgr. Crhová Renata TU 5. C; 5. pavilon nahoře
Mgr. Hana Salamonová kabinet výchovné poradkyně
Mgr. Zdena Jonášová AJ, 5. pavilon nahoře

2. stupeň

Vyučující Třídnictví, pavilon Aprobace
Mgr. Renata HorváthováTU 6. A; SD3 pavilon nahoře Tv, Př
Mgr. Martina KunetkováTU 6. B; 3. pavilon dole Čj, D
Mgr. Václav Hajda TU 6. C; 4. pavilon dole M, F
Mgr. Ondřej KašparTU 6. D; 3. pavilon dole F
Mgr. Helena KoňaříkováTU 7. A; 4. pavilon dole M
Mgr. Monika Záslavová TU 7. B; 3. pavilon nahoře M, Aj
Mgr. Andrea Zalabová TU 7. C; 2. pavilon nahoře Čj, Vv
Mgr. Jana Bernátková TU 7. D; 3. pavilon dole Ov, Nj
Mgr. Miroslava SolanskáU 8. A; 4. pavilon nahoře Aj
Mgr. Michal ŠlerkaTU 8. B; 4. pavilon nahoře D, Ov
Mgr. Romana VallováTU 8. C; 3. pavilon nahoře Čj, Ov
Mgr. Pavel BernhardTU 9. A; 4. pavilon dole M, Z
Mgr. Lenka PapežováPh.D. TU 9. B; 3. pavilon nahoře M, Ikt
Mgr. Jana BizoňováTU 9. C; 4. pavilon nahoře Tv, Z
Mgr. Věra Kolečková2. pavilon dole Čj, Hv
Mgr. Veronika Komínková2. pavilon nahoře Aj
Mgr. Jiří Ondrakabinet chemie F, Ch
Mgr. Barbora Píchalovákabinet chemie Pp, Ch
Mgr. Petr Podzemnýkabinet TV Tv, Ikt
PhDr. Rudolf Poštulkakabinet chemie Nj
Ing. Gabriela Stejskalová4. pavilon nahoře M, Ikt
Mgr. Ivana Sturm4. pavilon nahoře Aj
Mgr. Kateřina Truhlářová kabinet chemie Ch, Pp
Mgr. Denis Zimmer kabinet TV Tv, Vv

Seznam zkratek

TU - třídní učitel

Aj - anglický jazyk, Čj - český jazyk, M - matematika, Pp - přírodopis, Ch - chemie, F - fyzika, Z - zeměpis, Hv - hudební výchova, Vv - výtvarná výchova, Tv - tělesná výchova, - pracovní činnosti, OV - občanská výhova, Ikt - informační a komunikační technologie

Vychovatelky ŠD a ŠK

Vychovatelky Funkce
Michaela Zgabajovávedoucí školní družiny
Lenka Hořanská
Kateřina Houžvová
Korina Skýpalová
Mgr. Gerda Sobotková
Jiřina Tichánková
Jana Bubníková
Dana Stavělová školní klub

Asistenti

Asistent pedagoga
Jana Bubníková
Lucie Durdovanská

Správní zaměstnanci

Jméno Funkce
Veronika Hašová účetní
Jana Kunetková pokladní, sekretářka
Jan Dohnal školník

Školní jídelna

Jméno Funkce
Ivana Křížanová vedoucí školní jídelny
Lenka Faltýnková
Šárka Holubová
Hana Vajglová
Stanislava Papežová
Jana Prokešová
Jana Macková
Erika Žlebková
Alena Sýkorová

Úsek úklidu

Uklízečky
Danuše Hadašová
Bohumila Senajová
Daša Dorotíková
Irena Výrková