Organizace vyučování 3. 9. 2018
31. srpen 2018

1. ročníky délka vyučování: 1 hodina

2. - 5. ročníky délka vyučování: 2 hodiny

6. - 9. ročníky délka vyučování: 3 hodiny