Mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge na ZŠ Křižná
6. září 2018

Základní škola křižná se velmi systematicky věnuje jazykové přípravě žáků.

Jako partnerská škola jazykové školy Hello jsme získali statut Preparation centres (jako jediná škola ve Valašském Meziříčí) a můžeme prostřednictvím svých učitelů angličtiny poskytovat přípravné kurzy k mezinárodním Cambridge jazykovým zkouškám různých úrovní.

Na přípravě žáků se podílejí tři paní učitelky, Mgr. Zdena Jonášová, Mgr. Ivana Sturm a Mgr. Miroslava Solanská. Všem třem paním učitelkám patří mé velké poděkování – všechny věnují přípravě žáků nemalé úsilí a spoustu svého volného času – žákům se věnují nad rámec stanovené časové dotace. Paní učitelka Jonášová navíc zajišťuje veškerou administrativu.

Poděkování patří taktéž rodičům žáků, kteří podporují své děti v jazykovém vzdělávání nejen motivačně, ale taktéž finančně. Do mimoškolního jazykového vzdělávání jsou zapojeni na naši škole žáci od 8 do 15 let. I letošní školní rok jsme tak mohli zahájit slavnostně – 22 žáků vstoupilo do akademického světa s mezinárodním certifikátem jejich jazykové úrovně. Slavnostní předání proběhlo v obřadní síni Městského úřadu ve Valašském Meziříčí za účasti paní místostarostky Wojaczkové.

Jaké zkoušky žáci skládali?

YLE Starters - 4 žáci

YLE Movers – 9 žáků

KET – 8 žáků

FCE – 1 žákyně

Hodnocení zkoušek probíhá na University of Cambridge. Naši žáci měli 100% úspěšnost.

Je třeba vyzdvihnout úspěch Markéty Mišunové, žákyně loňského 9. ročníku, která pod vedením Mgr. Ivany Sturm velmi úspěšně složila zkoušku FCE, úroveň B2. Pro ilustraci náročnosti zkoušky je záhodno uvést, že tato zkouška je o stupeň výš než maturitní úroveň a mnozí lektoři anglického jazyka disponují právě touto úrovni pro výuku angličtiny. Toto je pro Markétu a také naši školu jazykový úspěch obrovského významu.

PhDr. Milena Medková