Adaptační kurz 17. - 19. 9. 2018
24. září 2018

Krásné prostředí Horní Bečvy a slunné počasí poskytly ideální podmínky pro adaptační kurz žáků 6. ročníku. Pod vedením metodika prevence, výchovné poradkyně a třídních učitelů se žáci všech 6. tříd během 3 dnů společně poznávali, učili se spolupracovat a komunikovat nebo řešit konflikty. Nechybělo ani sportovní vyžití a spousta her. Žáci si během kurzu utužili vztahy nejen v kolektivu třídy, ale také v rámci ročníku. Atmosféra celého kurzu byla velmi příjemná a všichni se těší na další společné akce.

Mgr. Šárka Hudková