Kurz environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty
3. říjen 2018

Ve dnech 10.9. – 21. 9. 2018 se žáci 8. tříd zúčastnili kurzu EVVO pod vedením paní učitelky Mgr. Renaty Horváthové. Kurz se konal na chatě Tabačka ve Velkých Karlovicích.

Žáci se v rámci výuky naučili orientovat v základních biologických pojmech, naučili se v ekosystému vysvětlit základní vztahy, pomocí zábavné hry pochopili potravní řetězec a prohloubili si praktické znalosti. Děti se tak naučily pracovat v kolektivu hravou, tvořivou a soutěživou formou.

Hlavní náplní tohoto pobytu bylo více seznámit žáky s ochranou přírody, zvýšit zájem dětí o přírodní vědy a rozvíjet u nich pozitivní vztah k přírodě. Učili se porozumět základním ekologickým principům a rozvíjeli výzkumné dovednosti – sbírání, vyhodnocování, prezentování dat.

Z kurzu si odvezli mnoho zážitků a nových poznatků. Pobyt na čerstvém vzduchu si maximálně užili a zažili společně hodně zábavy.