Projekt 72 hodin
16. říjen 2018

Zapojení do projektu 72 hodin se pro naši školu stalo již tradicí. Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit. Letos jsme se rozhodli zapojit ve dvou aktivitách. Navštívili jsme stacionář místní Diakonie a připojili jsme se k úklidu okolí naší školy a řeky Bečvy.

Ve čtvrtek 11. 10. jsme strávili příjemné dopoledne s klienty stacionáře místní Diakonie. Společně jsme vyluštili jednoduchou křížovku, která nám připomněla 100. výročí republiky. Děti seniorům pomáhaly s chůzí, s psaním i vzpomínáním na jména osobností. Uvědomily si, že co je pro ně samozřejmostí, je někdy pro seniora zapeklitý úkol. Na závěr jsme všechny potěšili lidovými písněmi a hrou na hudební nástroje. Zkrátka pomoci někdy můžeme i pouhou svou přítomností.

Ve čtvrtek a pátek se žáci 6. ročníku zapojili do úklidu okolí školy a břehu řeky Bečvy. Byli překvapeni, co všechno lidé odhazují na zem. Ve třech velkých pytlích převažovaly hlavně různé láhve a plastové sáčky. Našli ale také kolo, oblečení, polystyren a jiné poklady.

Všem žákům a vyučujícím patří poděkování za realizaci letošního projektu 72 hodin.

Mgr. Monika Kristová Záslavová