Hájenka Semetín – výukový pobyt
16. listopad 2018

Žáci 6. až 8. ročníků, kteří se připravují na Cambridge exams, se zúčastnili ve dnech 12.- 13. 11. 2018 výukového pobytu na Hájence Semetín u Vsetína.

Celý pobyt mohl být realizován díky sponzorskému daru firmy CS Cabot, s.r.o. Výuka probíhala v rámci CLIL (Content and Language integrated learning) na téma environmentální výchova. Žáci zábavnou a hravou formou poznávali přírodu a rozšiřovali si svoji slovní zásobu anglického jazyka.

Mgr. Zdenka Jonášová, Mgr. Renata Horváthová