Pozvánka na vzdělávací akci pro rodiče
23. listopad 2018

Vážení rodiče,

zveme Vás na vzdělávací akci v rámci projektu OP VVV „Inkluze společně“, reg. č. projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0001110.

Téma vzdělávací akce: Konstruktivní komunikace ve škole (učitel a rodič/rodič a učitel)

Přednášející: Mgr. Karel Opravil (školský poradenský konzultant, mimo jiné vedl Krizové centrum Zlín, Střediska výchovné péče ve Zlíně, v Uherském Hradišti a Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnu. Zaměřuje se na komunikaci, chování a mezilidské vztahy).

Datum a čas: 10. 12. 2018, 16:00 hodin

Místo konání: ZŠ Křižná, informační centrum – pavilon SD3.

V případě zájmu se prosím se registrujte přes google formulář na adrese:

https://goo.gl/forms/oxgiPBY7WFUQn3Jx2 .

Počet míst omezen.