Návštěva 9. tříd ve Vídni
12. prosinec 2018

Ve čtvrtek 6. 12. 2018 se žáci 9. tříd zúčastnili vánoční exkurze do Vídně. Program byl pestrý a předvánoční atmosféra byla znát na každém kroku. Jako první jsme navštívili Hundertwasserhaus – jedno z nejznámějších děl architekta Friedersreicha Hundertwassera. Dále jsme zamířili na 1. vánoční trhy do Belvederu. Naše další kroky směřovaly do centra Vídně. Procházkou jsme se dostali až k vídeňské radnici, kde probíhaly hlavní vánoční trhy. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací díky vtipnému a poutavému výkladu našeho oblíbeného průvodce pana Aleše Církvy. V průběhu dne zbyl také čas na zakoupení vánočních dárků.

Děkujeme za organizaci exkurze a příjemně strávený den ve Vídni.

žáci 9. tříd