Zdražení obědů v době nemoci a cizích strávníků
4. leden 2019

Od 2.1.2019 byla cena pro cizí strávníky stanovena:

Cizí strávníci 75,- Kč

Ceny stravného od 2. 1. 2019 v době nemoci:

Cena oběda pro děti ve věku 7 – 10 let: 64,40 Kč; Cena oběda pro děti ve věku 11 – 14 let: 66,70 Kč; Cena oběda pro děti ve věku nad 15 let: 69,00 Kč.