Pre-testy for Cambridge English Qualifiations
13. únor 2019

Ve školním roce 2018/19 pokračujeme ve spolupráci s jazykovou školou Hello a naše škola splnila všechna kritéria k tomu, aby mohla být přípravným centrem ke Cambridge zkouškám.

12. února 2019 proběhlo na naší škole pre-testování žáků. Testování absolvovalo celkem 52 žáků z 3. – 9. tříd, a to v pěti úrovních – YLE Starters, Movers, Flyers, KET a PET. Obsahem pre-testů byly části listening, reading and writing.

Výsledky pre-testování, které budou oznámeny do tří týdnů, ujistí naše kandidáty o jejich schopnostech zvládnout řádné zkoušky v květnu 2019. Ty budou probíhat taktéž na naší škole.

Mgr. Jonášová Zdenka