Okrskové kolo basketbalu
14. březen 2019

V úterý 12. 3. 2019 proběhlo v naší škole okrskové kolo basketbalu. Zúčastnila se celkem čtyři družstva ze základních škol Křižná, Vyhlídka, Šafaříkova a ZŠ pro sluchově postižené.

S převahou vyhrálo družstvo našich děvčat. Do okresního kola, které se bude konat v pondělí 18. 3. opět v tělocvičně naší školy, přejeme děvčatům hodně odvahy a bojovnosti.

Zároveň děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Jana Bizoňová