Talenty pro firmy „T-PROFI“
14. březen 2019

Ve středu 6. března 2019 se žáci 5. tříd zúčastnili krajského kola odborné a metodické soutěže Talenty pro firmy „T-PROFI“ na SPŠ v Otrokovicích ve zdejším Experimentariu. Cílem soutěže byla podpora zavádění polytechnické výuky v rámci odborného vzdělávání na ZŠ a rozvoj kreativního myšlení žáků i studentů, posilování prestiže technických profesí mezi širokou laickou i odbornou veřejností a propagace existující spolupráce zaměstnavatelů se středními a základními školami.

Soutěže se zúčastnilo pět vícegeneračních týmů sestavených z žáků základních a středních škol, které za přítomnosti odborníka z firmy a pedagogických pracovníků společně plnily zadané úkoly s využitím polytechnické stavebnice Merkur. Zadaným úkolem bylo sestavit lanovou dráhu v časovém limitu 2:30 hodiny. Naši školu reprezentovali: Štěpán Furmánek, František Burian, Jan Klímek.

ZŠ Křižná spolupracovala se SPŠS Vsetín a společností Austin Detonator s.r.o. Spolupráce v našem týmu byla na vysoké úrovni a díky tomu se nám podařilo zprovoznit lanovou dráhu 10 minut před koncem časového limitu. Čekání na celkové vyhodnocení soutěže bylo vyplněno fyzikálními pokusy otrokovické ZŠ. Celkově jsme obsadili krásné 2. místo těsně za vítězným týmem s rozdílem 1,3 bodů. Na republikové finále postupuje tým z prvního místa.

Děkujeme našim mladým technikům a gratulujeme k výbornému výsledku.

Mgr. Petr Podzemný