Březnové akce 6. ročníku
16. duben 2019

V průběhu března 2019 se žáci 6. tříd zúčastnili dvou akcí, které jim umožnily poznat nové věci.

První exkurzí byla návštěva záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Bartošovicích. Žáci měli možnost seznámit se s prostředím a činností záchranné stanice, prohloubili si znalosti z oblasti přírodopisu a získali nové informace týkající se ochrany a záchrany živočichů.

Druhou akcí byla návštěva protidrogového vlaku, který zavítal na své cestě také do Valašského Meziříčí. Žáci se prostřednictvím příběhu mladých lidí seznámili s problematikou drogové závislosti a jejími dopady na člověka i jeho okolí. V průběhu interaktivní prohlídky vlaku žáci odhadovali pokračování příběhu a měli možnost setkat se s různými postoji a názory.

Doufáme, že obě navštívené akce byly pro žáky zajímavé a přínosné.