Den Země na ZŠ Křižná
25. duben 2019

Dnem Země na ZŠ Křižná 17. 4. 2019 vyvrcholil projektový týden zaměřený na environmentální výchovu, osvětu a vzdělávání. Den Země připravila Mgr. Horváthová, koordinátorka EVVO.

V průběhu dne proběhla řada aktivit. Žáci ZŠ Křižná uklízeli odpadky v okolí školy a na nábřeží řeky Bečvy – vysbírali 8 pytlů o obsahu 120 l.

Ve spolupráci se Střední průmyslovou stavební ve Valašském Meziříčí se naší žáci díky žákům této školy pod vedením Mgr. Kateřiny Skalické seznámili s konceptem Fair Trade. Pan učitel Hajda předvedl laboratorní měřicí technikou EdLAB - znečištění ovzduší, UVA záření.

Ve sběrném dvoře se žáci školy seznámili s odpadovým hospodářstvím.

Žáci 2. stupně měli pro své mladší spolužáky připraveno 14 stanovišť s environmentální tématikou. Dlouhodobě se zabýváme problematikou zdravého školního stravování a zdravou výživou, proto jsme do projektu zařadili tématiku prevence a redukce potravinového odpadu ve školní jídelně v souladu s mottem „Neplýtváme tím, co jíme“.

Aktivity probíhaly ve venkovním areálu školy a přilehlém okolí po celý den s cílem, aby si žáci uvědomili, jak je důležité, ale taky jednoduché podílet se na ochraně planety Země.

PhDr. Milena Medková