Dětské slyšení 2019
13. květen 2019

V pondělí 6. května se školní parlament naší školy opět zúčastnil Dětského slyšení, jehož podstatou je možnost žáků položit představitelům města otázky k věcem, které je zajímají. Na otázky odpovídal starosta Robert Stržínek společně s místostarostkami Yvonou Wojaczkovou a Zdislavou Odstrčilovou.

Hlavním tématem letošního setkání byla voda, proto se o úvod postaral Jiří Srba z valašskomeziříčské hvězdárny. Ve své krátké přednášce upozornil na rizika spojená s nedostatkem vody v krajině. Žáky téma zaujalo a většina z nich u environmentální tématiky zůstala.

Padly ale i dotazy spojené s výstavbou nových obchodních domů na pozemku bývalé Křižanovy pily a na autobusovém nádraží. Žáci se zajímali i o revitalizaci parku Kozina a zahájení provozu nového kina a knihovny.

Debata byla živá a podnětná. Zástupci školního parlamentu pak informovali o průběhu slyšení své spolužáky.

Mgr. Monika Kristová Záslavová