Cambridge exams
13. květen 2019

Dne 9. května 2019 proběhly na ZŠ Křižná mezinárodně uznávané zkoušky Cambridge exams. Celkem 33 žáků naší školy absolvovalo testování na následujících pěti úrovních:

DĚTSKÉ ZKOUŠKY YLE v kategoriích: Starters - 7 dětí, Movers - 6 dětí, Flyers - 8 dětí

ZKOUŠKY PRO STARŠÍ DĚTI v kategoriích: KET - 6 dětí, PET - 6 dětí

Charakter dětských zkoušek je velmi motivační, certifikát obdrží každý účastník. Obsah zkoušek je hravější, jsou využívány obrázkové prvky a hodnocení úkolů je pomocí erbů.

Zkoušky pro starší děti jsou již koncipovány jako klasický test, který je bodově ohodnocen. Žáci pracují se souvislým textem a následnými úlohami na porozumění textu, rovněž prokazují schopnost praktického využití jazyka.

Oprava testů a jejich vyhodnocení probíhá v Cambridge ve Velké Británii. Výsledky budou známy do 6 týdnů.

Získání certifikátu je pro žáky nejenom motivací k dalšímu studiu jazyka, ale také rozšířením jejich budoucích možností.

Slavnostní předávání certifikátů proběhne na začátku září na radnici ve Valašském Meziříčí.

Mgr. Zdenka Jonášová