Robotické programovatelné hračky a programování
17. květen 2019

V rámci realizace projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II“, reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008594 jsme realizovali dvě setkání pro pedagogické pracovníky z Valašského Meziříčí s názvem „Robotické programovatelné hračky a programování ve výuce“. Vyučující se seznámili s Bee-boty, Ozoboty, s jejich začleněním do výuky nebo volnočasové aktivity. Zkusili si i práci ve Scratchi.

V dubnu a květnu probíhají schůzky s žáky místních škol u nás ve škole. Skupina (1. až 3. třída) řízená Lenkou Papežovou umí již ovládat Bee-bot, kreslí s ním, projede dráhu podle daných podmínek. Dokáže nakreslit dráhu pro Ozobota, zvládne jej i naprogramovat v aplikaci. Dovede vytvořit hru ve Scratch Junior. Ještě nás čeká práce ve Scratch 2.0 na počítačích.

Ve skupině (4. – 8. třída) si pod vedením pana Ing. Vítězslava Nováka, Ph.D. z Technické univerzity v Ostravě vyzkoušeli Bee-boty, Ozoboty, ale více se zaměřili na Scratch, ve kterém kreslí, tvoří hry a kvízy. Vyzkouší i propojení s micro:bit.

Žáci jsou nadšeni a těší se na nové výzvy, i když vše probíhá v odpoledních hodinách. Potěšující je také skutečnost, že se mezi nadšenci nachází mnoho dívek.