Přihlášky do školní družiny 2019/2020 – letošní 1. a 2. ročníky
22. květen 2019

Vážení rodiče,

přihlášky do školní družiny na školní rok 2019/2020 obdrží žáci letošních 1. a 2. ročníků od svých p. učitelek dne 3. 6. 2019. Po vyplnění prosíme o jejich odevzdání p. učitelkám nejpozději do 21. 6. 2019.

Rodiče budoucích prvňáčků obdrží přihlášky na Nulté školičce dne 3. 6. 2019.

Kateřina Houžvová, vedoucí vychovatelka