Oslava 55. výročí ZŠ Křižná
18. červen 2019

Dnes 18. června bylo u nás vše jinak. Při vstupu do školy Vás uvítali valašským pohoštěním, cimbálovou muzikou. Atmosféra se ke konci roku na chvíli změnila. ZŠ Křižná slaví 55 let. O oslavě se dozvědělo mnoho zemí z Evropy, Asie i Ameriky, tak se na nás přišli podívat a popřát nám k výročí.

To je projektový den MULTIK. Každá dvojice tříd, složená z třídy prvního a druhého stupně, si vybrala zemi, kterou v tento den reprezentovala a představovala ostatním. Žáci proto přišli oblečeni jako představitelé různých států, např. Slovenska, Španělska, Ruska, Mexika, Číny, Japonska, Řecka a mnoho dalších.

Oslavy byly zahájeny na školním hřišti ředitelkou školy Milenou Medkovou s podporou paní místostarostky Yvony Wojaczkové, paní vedoucí odboru školství, kultury a sportu Stanislavy Šnajdrové a paní ředitelky ŽŠ Vyhlídka Daniely Miklové. Každá země se představila ve svém jazyce a se svou vlajkou. Poté se žáci vydali na slavnostní průvod městem. Po návratu do areálu školy probíhal individuální program tříd, kdy se žáci zábavnou formou seznamovali nejen se svou vybranou zemí, ale také s ostatními státy. K tomu sloužily prezentační stoly, které obsahovaly mnoho zajímavostí o dané zemi, ale také například ukázku tradičních jídel nebo kvízy a hry.

Celý den panovala mezi žáky radostná atmosféra a nadšení. Věříme, že si všichni projektový den MULTIK užili.