Školní družina-hlavní prázdniny
25. červen 2019

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků,

v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání v platném znění a po dohodě se zřizovatelem školy Vám oznamuji přerušení provozu školní družiny a stravování pro žáky školy v době hlavních prázdnin.

PhDr. Milena Medková, ředitelka školy