Nabídka pracovního místa - učitel/ka anglického jazyka
18. červenec 2019

Výběrové řízení na místo učitel/ka anglického jazyka 2. st. ZŠ

Místo výkonu práce: Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Pracovní poměr: doba určitá (s možností změny na dobu neurčitou)

Platové zařazení: 12. platová třída, úvazek 1,00

Požadované vzdělání: magisterské

Předpokládaný nástup: 1. 9. 2019

Termín podání přihlášky: do 5. 8. 2019

Žádost o místo zašlete na adresu: reditel@zskrizna.cz

Termín pohovoru: dle došlých přihlášek budou zájemci kontaktování telefonicky

Bližší informace poskytne: Milena Medková, tel.: 702 008 839

K pohovoru doložíte: • strukturovaný životopis, • kopii dokladů o absolvovaném vzdělání (Pokud z dokladů není zcela jasné, zda má uchazeč potřebnou kvalifikaci dle zákona o pedagogických pracovnících v platném znění, je třeba, aby uchazeč doložil svou kvalifikaci jejím písemným potvrzením od vzdělávací instituce, ve které kvalifikaci získal. Svou kvalifikaci může uchazeč doložit také potvrzením z MŠMT ČR – mailový kontakt: kvalifikace@msmt.cz.).