Organizace vyučování ve dnech 2. - 6. září
28. srpen 2019

Pondělí 2. 9. 2019

1. ročníky délka vyučování 1 hodina

2. - 5. ročníky délka vyučování 2 hodiny

6. - 9. ročníky délka vyučování 3 hodiny

Úterý 3. 9. 2019

1. ročníky délka vyučování 2 hodiny

2. - 5. ročníky délka vyučování 4 hodiny

Ostatní ročníky vyučují podle daného rozvrhu 5 hodin. Odpolední výuka se nekoná.

Odchody na obědy: 2. a 3. třídy 11:20, 4. a 5. třídy 11:35, 6. a 7. třídy 12:00, 8. a 9. třídy 12:15.

Od středy 4. 9. 2019 vyučování dle rozvrhu kromě 1. tříd, které mají ve středu 3 vyučovací hodiny, od čtvrtka dle rozvrhu.