Cambridge Exam
5. září 2019

Slavnostní předávání certifikátů Cambridge exam

31 žáků naší školy vstoupilo slavnostním slibem “I promise” do akademického světa s mezinárodním certifikátem dne 4. září 2019 v obřadní síňi MÚ Valašského Meziříčí za přítomnosti paní místostarostky Yvony Wojáczkové, paní ředitelky Mileny Medkové a zástupkyně jazykové školy Hello.

Mezinárodně uznávané zkoušky se konaly 9. května 2019 na naší škole za přítomnosti komisařů jazykové školy Hello. Zkoušku absolvovalo 33 žáků v těchto úrovních:

DĚTSKÉ ZKOUŠKY YLE:

Starters - 7 dětí

Movers - 6 dětí

Flyers - 8 dětí

a dále KET - 6 dětí

PET - 6 dětí

Všichni žáci zkoušku úspěšně složili. Dva žáci obdrží své certifikáty po návratu z dovolené.

ZŠ Křižná je jediná škola v celém Zlínském kraji, která připravuje systematicky své žáky na mezinárodní zkoušky a umožňuje skládat tyto významné zkoušky přímo ve škole. Přípravné kurzy budou probíhat I ve školním roce 2019/2020. Termíny pretestů a zkoušek budou vyvěšeny na školním webu.

Mgr. Zdenka Jonášová