Po prázdninách zase nastal čas školy ...
1. říjen 2019

Adaptační kurz 6. tříd na ZŠ Křižná

Ve dnech 23. – 25. 9. 2019 se žáci 6. tříd zúčastnili adaptačního kurzu na středisku Pekárny Rališka – Horní Bečva. Učitelé si pro nás připravili stmelovací a zážitkové hry a my děti jsme si tyto dny velice užily a pochvalovaly.

Během těchto dnů jsme mohli poznat svou třídu z jiného úhlu, než to umožňuje běžný školní režim. Aktivity byly zaměřeny na adaptaci nových žáků, posílení spolupráce a pozitivního klimatu ve třídě.

Prožili jsme dny plné intenzivních zážitků a zábavných her s cílem stmelit kolektiv, vytvořit uvolněné klima plné důvěry, seznámit se s novými třídními učiteli.

Hráli jsme různé hry (Pavouk, Světlušky, Duše týmu), zažili jsme sportovní aktivity (florbal, golf) a chodili jsme na vycházky do okolí.

Chtěli bychom poděkovat také provoznímu a všem jeho zaměstnancům za výbornou kuchyni a milý přístup k nám všem.

A nyní už se těšíme na nový školní rok, který spolu prožijeme a věříme, že zažijeme hodně společných zážitků.

žáci 6. tříd