Kurz EVVO
7. říjen 2019

V září 2019 se žáci 8. tříd zúčastnili na Horní Bečvě kurzu EVVO (environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty).

Žáci se naučili orientovat v základních biologických pojmech, v ekosystému vysvětlit základní vztahy, přizpůsobení se různým životním podmínkám, pochopili potravní řetězec, prohloubili si praktické znalosti. Dalším přínosem byla práce v kolektivu hravou, tvořivou a soutěživou formou.

Cílem kurzu je také zvýšení zájmu dětí o přírodní vědy. Žáci proto rozvíjeli svůj pozitivní vztah k přírodě, učili se porozumět základním ekologickým principům, analyzovat problémy a konflikty, rozvíjet badatelské dovednosti – sbírat, vyhodnocovat a prezentovat data.

Mgr. Renata Horváthová, vedoucí kurzu EVVO