Zdravotnická olympiáda Zlín
7. říjen 2019

V 1. ročníku Zdravotnické olympiády, který se konal na SZŠ a VOŠ zdravotnické ve Zlíně, se na 1. místě umístila naše žákyně Andrea Němcová. Dále se do finále probojovaly také Kamila Ezechýlová a Vendula Orságova. Žáci soutěžili především v praktických dovednostech poskytování první pomoci, ze znalostí tělovědy, výživy a environmentální výchovy.

Pro soutěžící a pedagogický dozor byla připravena prohlídka školy, především odborných učeben. Pedagogičtí hosté měli navíc připravenou ukázku resuscitace s použitím AED a některých dalších zásad první pomoci.