Projekt 72 hodin na ZŠ Křižná
11. říjen 2019

Dne 10. 10. 2019 se naše škola opět zapojila do oblíbeného projektu 72 hodin. Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit. Každý má možnost pomoci svému okolí, přírodě nebo lidem. Po vzoru loňského roku jsme zvolili dvě aktivity – pomoc lidem a pomoc přírodě.

Bez váhání jsme pro pomoc lidem opět zvolili místní Diakonii a navštívili klienty stacionáře. Společně jsme si zazpívali známé lidové písničky za doprovodu ukulele a akordeonu. Děti také seniorům předaly obrázky od našich prvňáčků a společně jsme zavzpomínali na první rok ve škole.

Žáci šestého ročníku se do projektu zapojili úklidem okolí školy a břehu řeky Bečvy. Byli překvapeni, co všechno lidé odhazují na zem. V loňském školním roce jsme tento úklid u řeky Bečvy realizovali dvakrát (Den Země, 72 hodin), a přesto jsme během chvíle naplnili tři velké pytle lahví a sáčků.

Všem žákům a vyučujícím patří poděkování za realizaci letošního projektu 72 hodin.

I malá pomoc může způsobit velkou radost.

Mgr. Monika Kristová Záslavová