Pozvánka na seminář
25. říjen 2019

Vážení rodiče,

V rámci projektu OP VK „Inkluze společně“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011347 Vás zveme na seminář PaedDr. Yvety Odstrčilíkové na téma „Vady řeči, prevence jejich vzniku, řešení problému“ Přednáška je primárně určena pro rodiče žáků 1. tříd a pro rodiče předškolních dětí.

Kdy: 19. 11. 2019 v 16:00 – 18:00 hodin

Kde: Základní škola Křižná, Informační centrum

Přihlašky: elektronicky na adresu zskrizna@zskrizna.cz, popřípadě přes systém Komens