Soutěž o nejlépe psanou povídku v anglickém jazyce
25. únor 2020

Spisovatelského ducha v sobě objevilo hned několik žáků naší školy, kteří se v uplynulém období zúčastnili soutěže o nejlépe anglicky psanou povídku. Žáci měli daný rozsah práce i klíčová slova, která měla být v povídce použita.

Zadaného úkolu se nejlépe zhostili tito žáci: Liliana Štěpánová, Aneta Mašková, Erik Tvrdoň, Isabela Škrlová a Karolína Číhalová. Za úsilí byli žáci po zásluze oceněni diplomem a sladkou odměnou.

Za předmětovou komisi cizích jazyků: Mgr. Miroslava Solanská, Mgr. Veronika Komínková