Informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k epidemiologické situaci
28. únor 2020

Vážení rodiče,

na úřední desce je vyvěšena informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k epidemiologické situaci.

Aktualizace je možné sledovat na: http://www.khszlin.cz/25307-uvod-koronavirus

PhDr. Milena Medková