Informace ke koronaviru
8. březen 2020

Vážení zákonní zástupci,

v souvislosti s šířením koronaviru COVID-2019 Vás zdvořile žádám, abyste v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6. a 7. 3. 2020, neposílali v pondělí 9. 3. 2020 do školy své děti, pokud jste se vrátili od 7. 3. 2020 z pobytu na území Italské republiky a oznámili tuto skutečnost telefonicky lékaři a informovali školu. Doporučuji, abyste zvážili ponechat děti doma i v případě, že jste se vrátili z Itálie, popřípadě z ostatních ohrožených zemí v průběhu celého prázdninového týdne, tedy i od 2. 3. do 6. 3. 2020.

O plánovaných exkurzích, zda se uskuteční či nikoliv budou rodiče přihlášených žáků informování ve středu 11. 3. 2020

Prosím o sledování informací na stránkách: Ministerstva zdravotnictví ČR, Krajské hygienické stanice Zlín, Státního zdravotního ústavu

Důležitá oznámení budou taktéž aktuálně vyvěšována na stránkách školy.

PhDr. Milena Medková, ředitelka