Informace školní jídelny
10. březen 2020

Vážení strávníci,

obědy počínaje zítřejším dnem jsou všem žákům odhlášeny (po dobu trvání mimořádného opatření).

Pro ostatní strávníky se nic nemění. Výdej obědů pro cizí strávníky probíhá od 10.45 do 11.30 hodin.

Ivana Křížanová, vedoucí ŠJ Křižná