Zápis do 1. ročníku 2020/2021
30. březen 2020

Vážení zákonní zástupci,

v návaznosti na mimořádná opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 se zápis do 1. ročníků školního roku 2020/2021 uskuteční bez přítomnosti dětí při zápisu. Proběhne tedy pouze formální část zápisu, tzv. „motivační“ část zápisu se konat nebude.

Termín zápisu: 16. 4. 2020 – 21. 4. 2020

V tomto termínu bude možno podat žádost o přijetí uchazeče k základnímu vzdělávání na ZŠ Křižná následujícím způsobem: - Prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (klasickou poštou) na adresu: Základní škola Křižná, Křižná 167, 757 01 Valašské Meziříčí - Emailem na adresu s uznávaným elektronickým podpisem na adresu: zskrizna@zskrizna.cz - do datové schránky: z9we8ir - V obálce do poštovní schránky vedle hlavních dveří školy

Formuláře: Žádost o přijetí, Žádost o odklad a Souhlas rodiče (pozor, je nedílnou součástí žádosti) naleznete na www.zskrizna.cz – pod odkazem Dokumenty – Ke stažení

Maximální kapacita přijatých žáků do 1. ročníků pro školní rok 2020/2021 - 66 žáků/3 třídy.

Kritéria přijetí:

K povinné školní docházce jsou přijímány děti, které do 31. 8. 2020 dovrší 6 let.

K povinné školní docházce na ZŠ Křižná budou přednostně přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu naší školy (spádové děti), děti umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, dále děti z ostatních oblastí (informace o spádových oblastech najdete na www.zskrizna.cz pod odkazem - Předškoláci).

Více informací k organizaci a průběhu zápisu naleznete na www.zskrizna.cz – pod odkazem Úřední deska (Zápis_2020_2021_Informace)

PhDr. Milena Medková, ředitelka