Podpora vybavení dílen v ZŠ MaS05-19
27. duben 2020

I přes neočekávané uzavření škol se nám podařilo dokončit projekt s názvem "Naše škola - naše dílna" - projekt je spolufinancování Zlínským krajem. Dotace Zlínského kraje činila 105 000,00 Kč a byla využita na nákup vybavení 16 pracovišť školních dílen. Projekt podpořil rukodělnou činnost žáků, polytechnické vzdělávání s vazbou na environmentální výchovu.

PhDr. Milena Medková