Zjišťování účasti žáků na dobrovolné výuce ve škole – 1. stupeň.
30. duben 2020

Vážení rodiče, dle návrhu MŠMT od d 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvního stupně základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka.

Dobrovolná prezenční výuka bude probíhat ve školních skupinách v max. počtu 15 žáků za podmínek stanovených návrhem MŠMT.

Školní družina povolena není. Zda bude fungovat školní jídelna, nevíme, čekáme na vyjádření hygieniků.

Do 30. dubna by mělo MŠMT zpracovat manuál, jak postupovat, aby byly ochráněny skupiny žáků i pedagogů, prozatím materiál zpracován není.

Přes mnoho nejasností žádám rodiče žáků 1. stupně, aby zvážili celou situaci a přes třídní učitele sdělili škole předběžnou informaci, zda mají o dobrovolnou prezenční výuku zájem. Tuto informaci zašlete třídním učitelům buď přes Komens nebo prostřednictvím emailu (adresa ve tvaru prijmeni@zskrizna.cz – příklad. novakova@zskrizna.cz) do 15. 5. 2020 včetně.

Děkuji a přeji pevné zdraví.

PhDr. Milena Medková