Školní poradenské pracoviště v nouzovém režimu
30. duben 2020

Vážení rodiče, připomínám, že můžete v případě potřeby kontaktovat školního psychologa a školního speciálního pedagoga. V čem Vám mohou pomoci?

Školní speciální pedagog - Mgr. Věra Krajčová, 777 940 005, krajcova@zskrizna.cz

- Vyhledávání vhodných výukových materiálů

- Úprava běžných výukových materiálů pro potřeby jednotlivých žáků se SVP

- Pomoc při distanční výuce

Školní psycholog - Mgr. et Bc. Kateřina Indráková, 608 400 253, indrakova@zskrizna.cz

- Podporu v oblastech psychohygieny a protistresových situacích

- Vyslechnutí (náročnost karantény a omezení reálných sociálních kontaktů)

- Pomoc s časovou organizací dne

- Pomoc s výběrem studijních priorit

- Tipy na trávení volného času

- V případě potřeby doporučení na další odbornou pomoc (v souvislosti s omezením pohybu, dlouhodobé soužití členů rodiny, nervozita z nejistoty)

PhDr. Milena Medková