Přijímací řízení na SŠ 2019/2020
14. květen 2020

MŠMT vydalo metodiku k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2019/2020. Dokument naleznete na úřední desce naší školy, popřípadě na adrese: https://www.cermat.cz/aktuality/aktualita/260-ministerstvo-vydalo-provadeci-vyhlasku-a-metodiky-ke-specialnimu-zakonu.

Jednotná přijímací zkouška se uskuteční pro uchazeče o čtyřleté obory a nástavbová studia 8. června 2020, pro uchazeče o obory víceletých gymnázií 9. června 2020.

Tyto termíny byly určeny Sdělením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), ve kterém uchazeči naleznou i časový rozvrh konání testů.

PhDr. Milena Medková