Zahájení výuky žáků 1. stupně dne 25. 5. 2020
19. květen 2020

Vážení rodiče žáků 1. stupně přihlášených ke vzdělávání od 25. 5. 2020,

vzhledem k velkému počtu přihlášených žáků a nutnosti dodržet pravidla dle dokumentu MŠMT Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020

bude každý den sraz žáků před vstupem do školy v 8:00 hodin na školním hřišti.

Zde již budou připraveni učitelé jednotlivých skupin (tříd), kteří si žáky od rodičů převezmou.

Připomínám:

- každý žák musí již na hřišti své paní učitelce odevzdat podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (ke stažení na www.zskrizna.cz – Dokumenty – Ke stažení).

- každý žák musí mít u sebe 2 roušky a sáček

- v případě, že chcete, aby se dítě stravovalo ve školní jídelně, je potřeba se přihlásit do pátku 22. 5. 2020 do 13:00 hodin na tel. čísle 571 622 442.

Rozpis odchodů jednotlivých tříd domů (pokud nebudou žáci přihlášeni do školní družiny pokračovat v odpoledním vyučování) bude zveřejněn v pátek na stránkách školy – Aktuality.

Vážení rodiče, těšíme se na Vaše děti, věřím, že organizaci vzdělávání dobře zvládneme, nicméně v prvních dnech prosíme o shovívavost. V případě jakýchkoliv dotazů volejte na 702 008 839.

PhDr. Milena Medková